Ang Hacienda sa Calamba, 1887-1891: Ang Pamilya Rizal sa Gitna ng Tunggalian by Jerome Ong

If anyone wants to read about the Calamba Hacienda case for their Rizal class or something, here’s something worth reading.

Ang Hacienda sa Calamba

Advertisements